ludmir architects

Rinat Ludmir

B.A. בארכיטקטורה בהצטיינות – שנת 1993. הפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים, הטכניון חיפה.

קבלת ציון לשבח על תכנון הקפיטריה בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון.

קבלת פרס על עבודה בתיב”ם בנושא “תכנון קומפלקסים בתלת – מימד”

קבלת פרס לשכת המסחר והתעשייה בחיפה על תכנון וניתוח כלכלי של  פרויקט “קטע החיבור בין רכבת הפרברים והכרמלית בחיפה”.

לימדה בטכניון חיפה מ-1996

e: rinat@ludmir.co.il
w: ludmir.co.il

By :
Comments : Off
About the Author